บริษัท ฟู้ดมู้ด จำกัด

เลขที่ 650 หมู 1 ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี : 0115558009054 โทร.0-2712-6352

ร้าน BRIX DESSERT BAR มี 2 สาขา

  1.  BRIX DESSERT BAR สาขาสยามพารากอน
  2.  BRIX DESSERT BAR สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่
call us
Line_add